Strona Główna Kancelaria Adwokacka Tomasz Gromala Kontakt - Kancelaria Adwokacka Tomasz Gromala

kancelaria adwokacka_tomasz_gromala

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Tomasz Gromala jest indywidualną kancelarią adwokacką powstałą z myślą o kompleksowej obsłudze prawnej osób prywatnych i podmiotów gospodarczych.

W zakresie usług świadczonych na rzecz osób fizycznych zakres usług Kancelarii obejmuje przede wszystkim pomoc w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości, prawa zobowiązań, spadkowego, rodzinnego oraz mieszkaniowego. W ramach ww. dziedzin prawa Kancelaria prowadzi m.in. sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, naprawienie szkody, zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, rozwód, separację, podział majątku wspólnego między małżonkami, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaków z dzieckiem itp.

W ramach obsługi podmiotów gospodarczych celem Kancelarii jest przede wszystkim zapewnienie Klientom pełnego pakietu usług na wszystkich etapach związanych z przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym dochodzeniem należności. Ponadto w zakres działalności Kancelarii wchodzą wszelkie inne dziedziny prawa związane z potrzebami obrotu gospodarczego, takie jak m.in. prawo korporacyjne.

 
Prawo cywilne / Prawo gospodarcze / Windykacja / Nieruchomości / Rozwody / Odszkodowania

Adwokat Tomasz Gromala, ul. Piłsudskiego 9, 32 - 400 Myślenice

tel.: 604 856 093, e-mail: t.gromala@gmail.com


Copyright © Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tomasz Gromala | Myślenice | Kraków